سدره پوشی گروهی از تازه بهدینان در کشور روسیه

Watermarking file "wp-content/uploads/2008/11/bozorgbazgasht-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/11/bozorgbazgasht-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/11/bozorgbazgasht.jpg 640w"...
Image of type "jpg 640w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/11/bozorgbazgasht-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/11/bozorgbazgasht-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/11/bozorgbazgasht.jpg 640w"...
Image of type "jpg 640w" not supported.

www.bozorgbazgasht.com
انجمن بزرگ بازگشت برای دومین بار گروهی از علاقه مندان به دین بهی‌ در کشور روسیه را با برگزاری آیین ویژه‌ای سدره پوش می‌کند. این آیین در دسامبر ۲۰۰۸ در شهر مسکو در کشور روسیه برگزار خواهد شد.
علاقه مندان به پیوستن به دین بهی‌ میتوانند جهت تماس با این انجمن از تارنمای www.bozorgbazgasht.com دیدن کنند.

(تصویر از این تارنما است.)

Comments are closed.