مهرگان امسال در جنوب کالیفرنیا

Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0473-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0473-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0473-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0473-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0474-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0474.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0474-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0474.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0451-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0451-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0451-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0451-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0441-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0441-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0441-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0441-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0538-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0538-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0538-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0538-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0469-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0469-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0469-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0469-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0526-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0526-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0526-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0526-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0569-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0569.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0569-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0569.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0427-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0427.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0427-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0427.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0430-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0430.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/dsc_0430-334x499.jpg 334w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/dsc_0430.jpg 1296w"...
Image of type "jpg 1296w" not supported.

شبنم موبد: مرکز  زرتشتیان کالیفرنیا جشن مهرگان امسال را در پسین روز ۴ اکتبر ۲۰۰۸ در سالن مروارید این مرکز برگزار نمود. هئیت امنا، هئیت  مدیره و گروه جوانان این مرکز با یاری دیگر همکیشان در برگزاری هر چه باشکوه تر این آیین همکاری داشتند.

در سر سرای ورودی سالن سفرهٔ رنگین مهرگان چیده شده و با گلاب و شیرینی‌ به مهمانان خوش آمد گویی میشد. برنامه با سرود مردمی ‌ای ایران و آهنگ جشن مهرگان شروع شد و با سخنرانی موبد رستم وحیدی، و سرایش گات ها، سرود اشم وهو و یتا اهو توسط گروهی از نوجوانان ادامه یافت.

شاهنامه خوانی، دکلمهٔ جشن مهرگان، اجرای موسیقی سنتی‌ و رقص های مختلف ایرانی‌ و هندی و اجرای نمایش طنز به کارگردانی اردشیر جمشیدی، دیگر برنامه‌های این جشن را تشکیل دادند. دکتر  بهرام گشتاسبی رئیس هئیت مدیر این مرکز و رشید مهین نایب رئیس فزانا نیز سخنان کوتاهی‌ بیان داشتند و سپس از برندگان بورسیه فزانا از جنوب کالیفرنیا  (بهاره آبادیان، یاسمن دمهری و فرزاد کامیار) تقدیر به عمل آمد. پس از آن به دعوت مجریان برنامه آرمیتا فرهمند و شبنم موبد جوایز مسابقات شطرنج این مرکز توسط  هوشنگ مهر خداوندی اهدا شد.

پایان بخش برنامه رقص و پایکوبی با کنسرت  زنده و خوانندگی عرشیا بود که تا ساعت ۱ بامداد ادامه داشت.

تصاویر این آیین از شهرام موبد است.

آیین نیایش

باشندگان در آیین مهرگان

خوشامد گویی با گلاب و شیرینی‌

اهدای تقدیر نامه برندگان بورس تحصیلی‌ فزانا توسط رشید مهین و بهرام گشتاسبی

بهرام گشتاسبی رئیس هئیت مدیره در حال سخنرانی

اهدای جوایز برندگان مسابقات شطرنج

نمایش طنز

سفره مهرگان

نمایی‌ از مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

Comments are closed.