زرتشتیان واشنگتن دیسی در راهپیمایی سالیانه ۱۱ سپتامبر

Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion-133x180.jpg 133w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion-369x500.jpg 369w"...
Image of type "jpg 369w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion-133x180.jpg 133w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion-369x500.jpg 369w"...
Image of type "jpg 369w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion1-133x180.jpg 133w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion1-369x500.jpg 369w"...
Image of type "jpg 369w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion1-133x180.jpg 133w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/symbol-of-fravahar-among-symbol-of-other-religion1-369x500.jpg 369w"...
Image of type "jpg 369w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/behram-pestaki-arun-gandhi-and-leaders-of-other-religion-in-the-unity-walk-367x499.jpg 367w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/behram-pestaki-arun-gandhi-and-leaders-of-other-religion-in-the-unity-walk.jpg 455w"...
Image of type "jpg 455w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/behram-pestaki-arun-gandhi-and-leaders-of-other-religion-in-the-unity-walk-367x499.jpg 367w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/behram-pestaki-arun-gandhi-and-leaders-of-other-religion-in-the-unity-walk.jpg 455w"...
Image of type "jpg 455w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/arun-ganhdi-gives-speech-in-mosque-amnong-other-religionse28099-leaders1-160x104.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/arun-ganhdi-gives-speech-in-mosque-amnong-other-religionse28099-leaders1-500x325.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/arun-ganhdi-gives-speech-in-mosque-amnong-other-religionse28099-leaders1.jpg 861w"...
Image of type "jpg 861w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/arun-ganhdi-gives-speech-in-mosque-amnong-other-religionse28099-leaders1-160x104.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/arun-ganhdi-gives-speech-in-mosque-amnong-other-religionse28099-leaders1-500x325.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/arun-ganhdi-gives-speech-in-mosque-amnong-other-religionse28099-leaders1.jpg 861w"...
Image of type "jpg 861w" not supported.

داریوش جاماسب: زرتشتیان واشنگتن دیسی همراه با بیشتر از ۱۵۰۰ نفر از ملیت‌ها و مذاهب دیگر در خیابان ماساچوست راهپیمایی کردند تا نشان دهند صلح همیشه شعار اصلی‌ زرتشتیان بوده است.

پیروان همهٔ مذاهب در ۱۴ سپتامبر برای چهارمین راهپیمایی سالیانهٔ ۱۱ سپتامبر در کنار هم جمع شدند تا پل‌های ارتباطی‌ بین مذاهب را ایجاد کنند.

در روز راهپیمایی در واشنگتن دیسی و نیو یورک، کلیسا‌ها ، مساجد، کنیسا‌ها و معابد در‌ها را به روی هم و در واقع به سوی جهان  باز کردند.

ترجمه خبر از کامیار نیک انجام و تصاویر از داریوش جاماسب است.

سمبل فروهر در میان سمبل ادیان دیگر

ارون گاندی و بهرام پستاکی به همراه نمایندگان سایر ادیان در راه پیمایی برای همبستگی‌

ارون گاندی در حال سخنرانی در مسجد در میان رهبران سایر ادیان

11,371 ديدگاه

  1. بهرام - از ایران مى گويد:

    داریوش جان ممنون از خبر جالبت خواهش میکنم ما را در جریان اخبار همکیشان در آنجا بیشتر بگزاری با تشکر